www.prapatti.com

www.prapatti.com

NAALAAYIRA DIVYAPRABANDHAM

Stotra Name Author/Source/Category Audio Roman Kannada Malayalam Devanaagarii Telugu Tamil
Naalaayira Divya Prabandha Taniyangal (Tengalai) Aalwars
Naalaayira Divya Prabandha Taniyangal (Vadagalai) Aalwars
Stotra Name Author/Source/Category Audio Roman Kannada Malayalam Devanaagarii Telugu Tamil
Mudal Aaayiram (First Thousand)
Periyaazvaar Tirumozi Periyaazvaar
Tiruppaavai Aandaal
Nachchiyaar Tirumozi Aandaal
Perumaal Tirumozi Kulashekharaazvaar
Tiruchchandaviruttam Tirumayishaiyaazvaar
Tirumaalai Tondaradippodiyaazvaar
Tiruppalliyuzuchchi Tondaradippodiyaazvaar
Amalanaadipiraan Tiruppaanaazvaar
Kanninun Shiruttaambu Madhurakaviyaazvaar
Irandaam Aaayiram (Second Thousand)
Periya Tirumozi Tirumangaiyaazvaar
Tirukkurundaandagam Tirumangaiyaazvaar
Tirunedundaandagam Tirumangaiyaazvaar
Muunraam Aaayiram (Third Thousand)
Tiruvaaymozi Nammaazvaar
Naangaam Aaayiram (Fourth Thousand) (Iyarpa)
Mudal Tiruvandaadi Poygaiyazvaar
Irandaam Tiruvandaadi Bhuudattazvaar
Muuram Tiruvandaadi Peyazvaar
Naanmugantiruvandaadi Tirumayishaiyaazvaar
Tiruviruttam Nammaazvaar
Tiruvaashiriyam Nammaazvaar
Periyatiruvandaadi Nammaazvaar
Tiruvezukuurrirukkai Tirumangaiyaazvaar
Shiriya Tirumadal Tirumangaiyaazvaar
Periya Tirumadal Tirumangaiyaazvaar
Ramanuja Nuttandadi Tiruvarangattamudanaar