www.prapatti.com

www.prapatti.com

Ahobila Mutt Recitation list

Stotra Name Author/Source/Category Audio Roman Kannada Bengali Malayalam Devanaagarii Telugu Tamil Grantha
Morning Recitation list ( Thirumanjanam)
Lakshmiinrusimhaadi Suprabhaatam Sriivanshatakopa Sriisriinivaasanigamaanta Yatiindra Mahaadeshikan (Ahobila Matam) laksmi laxmi narasimha nrisimha narasinga nrusimha narahari nrsimha nrsingha nrsinha nrisinha suprabhatam suprabhatham suprabatham suprabatam mutt madam matt yathindra audio
Sharanaagati Gadyam Swami Raamaanuja sarangathi saranagati sharanagathi sharanagati gadhyam gadiyam ramanujar audio
Nyaasa Dashakam Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) nyasa niyasa audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Tiruppallaandu Periyaazvaar thirupallandu tirupallandu azhwar azhwaar alwar alvar alwaar alvaar azwar alwaar alvaar aazhwar aazhwaar aalvar aalwar aalvaar aalwaar azvaar aazvaar periazhwar periyazhwar periyalwar periyaalwar
Tiruppalliyezuchchi Tondaradippodiyaazvaar tirupalliezhuchi thirupalli ezhucchi ezhuchi yezhuchi audio azhwar azhwaar alwar alvar alwaar alvaar azwar alwaar alvaar aazhwar aazhwaar aalvar aalwar aalvaar aalwaar azvaar aazvaar thondaradipodi
Tiruppaavai Aandaal
Angannyaalam Tirumangaiyaazvaar
Kaashai Tirumangaiyaazvaar
Vaanilaa Tirumangaiyaazvaar
Adaikkalappattu Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) ataikala adaikala patthu pathu audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Aadivanshatakopa Yatiindra Mahaadeshikan adaikkalappattu Sriivanshatakopa Sriimannaaraayana Yatiindra Mahaadeshikan (Ahobila Matam) adivan ativan sadakopa satakopa yatindra yathindra adaikala ataikala patthu pathu audio adivan ativan sadakopa satakopa yatindra yathindra adaikala ataikala patthu pathu
Lakshmiinrisimhan Adaikkalappattu Attipattu Sriimad Azagiya Shingar (Ahobila Matam) laksmi laxmi narasimha nrisimha narasinga nrusimha narahari nrsimha nrsingha nrsinha nrisinha adaikala patthu pathu azhagiya shringar singar mutt athipatu audio
Taittiriiyopanishad Vedas taittriya taitiriya taitriya taitriya upanishad
Venneyalainda (Niiraattam) Periyazhvar
Pancha Suuktam Vedas pancha suktham suktam sukhtam
Saattrumurai (Vadagalai) sattrumurai satrumurai vadakalai audio
Desika Mangalam Kumaara Varadaachaarya (Desika Stotramaalaa) deshika desiga audio kumara varadacharya varadhacharya
Aadivanshatakopa Yatiindra Mahaadeshika mangalam Sriivanshatakopa Sriiparaankusha Yatiindra Mahaadeshikan (Ahobila Matam) adivan ativan sadakopa satakopa yatindra yathindra mahadesika audio adivan ativan sadakopa satakopa yatindra yathindra mahadesika
Sriisannidhi Taniyangal Ahobila Matam taniyam mutt azhagiya shringar singar mutt jeer jeeyar
Dvaadasha Stotram Sriivanshatakopa Vedaantadeshika Yatiindra Mahaadeshikan (Ahobila Matam) dwadasha dwaadasha dwadasa dvadasa dvaadasha dvadasha dwadasha mutt madam matt yathindra audio
Dashaavataarastotram Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) dashavatara dasavatara audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Evening Recitation List (Dolothsavam)
Vishnu Sahasranaama Stotram Bhiishma (Sahasranaamam) visnu sahasranamam vishnu sahasranamam
Panchaayudha Stotram panchayudha pancha panca ayudha pancayudha pancayuda audio
Dvaadashanaamapanjara Stotram dwadasha dwaadasha dwadasa dvadasa dvaadasha dvadasha dwadasha panjara pancara panchara audio
Aapaduddhaarana Hanuumat Stotram Vibhiishana apadudarana hanuman anjaneya ramayana vibisana vibhishana vibhisana audio
Nrisimhaashtottarashata Naamaavali Ashtottarashata Naamaavali narasimha nrisimha narasinga nrusimha narahari nrsimha nrsingha nrsinha nrisinha ashtothara ashtotthara namavali namavali ashtotthara ashtothara shatha satha
Tiruppallaandu Periyaazvaar thirupallandu tirupallandu azhwar azhwaar alwar alvar alwaar alvaar azwar alwaar alvaar aazhwar aazhwaar aalvar aalwar aalvaar aalwaar azvaar aazvaar periazhwar periyazhwar periyalwar periyaalwar
Aanirai (Puuchchuuttal) Periyazhvar
Indiranodu (Kaappidal) Periyazhvar
Shenniyongu Periyazhvar
Amalanaadipiraan Tiruppaanaazvaar amalanadi amalanadhi audio azhwar azhwaar alwar alvar alwaar alvaar azwar alwaar alvaar aazhwar aazhwaar aalvar aalwar aalvaar aalwaar azvaar aazvaar
Kanninun Shiruttaambu Madhurakaviyaazvaar kaninun kannanun sirutambu chirutambu sirutthambu sirithambu audio azhwar azhwaar alwar alvar alwaar alvaar azwar alwaar alvaar aazhwar aazhwaar aalvar aalwar aalvaar aalwaar azvaar aazvaar
Anaivadu Nammaazvaar
Aaziyeza Nammaazvaar
Oraayiramaay Nammaazvaar
Pillaiyandaadi (A Stotram on Swami Desikan) Kumaara Varadaachaarya (Desika Prabandham) pillai andadi andhadhi andhadi kumara varadacharya varadhacharya
Saattrumurai (Vadagalai) sattrumurai satrumurai vadakalai audio
Desika Mangalam Kumaara Varadaachaarya (Desika Stotramaalaa) deshika desiga audio kumara varadacharya varadhacharya
Aadivanshatakopa Yatiindra Mahaadeshika mangalam Sriivanshatakopa Sriiparaankusha Yatiindra Mahaadeshikan (Ahobila Matam) adivan ativan sadakopa satakopa yatindra yathindra mahadesika audio adivan ativan sadakopa satakopa yatindra yathindra mahadesika
Kaamaasikaashtakam Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) narasimha nrisimha narasinga nrusimha narahari nrsimha nrsingha nrsinha nrisinha kamasikashtakam audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Desika Prabandhams
Paramapadasopaanam Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) paramapadha sopanam vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Adhikaarasangraham Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) adikara adhikara vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Meyviradamaanmiyam Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) meivirathamanmiyam meyvirathamanmiyam athigiri hasthigiri atthigiri hathigiri mahathmiyam mahatmiyam vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Pannirunaamam Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) panirunamam pannirunamam vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Mummanikkovai Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) mummanikovai mumanikovai vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Navamanimaalai Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) navamanimalai audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Prabandha Saaram Vedaanta Desikan (Desika Prabandham) prabhanda prabhandha saram audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Desika Stotrams
Hayagriiva Stotram Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) hayagreeva hayagriva hayagriiva audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Raghuviira Gadyam Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) raghuvira raghuveera mahaveera mahavira audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Gopaalavimshati Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) gopalavimsati audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Sudarshanaashtakam Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) sudarsanashtakam sudarshanashtakam audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Dayaashatakam Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) daya satakam dhaya vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Bhagavaddhyaanasopaanam Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) dyana dhyana sopanam audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Sriistuti Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) shristuti sreestuti sristuti shreestuti audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Godaastuti Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) godhastuti godhasthuti andaal andal kothai kodhai audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Nyaasa Dashakam Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) nyasa niyasa audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga
Garuda Dandaka Vedaanta Desikan (Desika Stotramaalaa) Dhandaka dandaga thandaga thandaka audio vedanta vedhanta vedhaanta vedantha vedaantha vedhantha vedhaantha desika desikar deshika deshikar deshikan desigar desiga